اخبار

برگزاری کارگاه کریستالوگرافی

1399/03/03 خبر

کارگاه کریستالوگرافی در تاریخ 9 و 10 خرداد ساعت 16 از طریق وبینار برگزار خواهد شد. موضوعات مورد بحث در مورد اطلاعات پا یه ای از کریستالوگرافی، فایل cif ، نرم افزار ارتپ، نرم افزار مرکوری و ... خواهد بود. جهت ثبت نام در این کارگاه به سایت college.um.ac.ir مراجعه نمایید

بازگشت