سمینار با عنوان Theoretical Gas Adsorption in MOF

سمینار با عنوان Theoretical Gas Adsorption in MOF توسط  اقای محمد طیب پویا دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی معدنی دانشگاه فردوسی مشهد و راهنمایی استاد محترم جناب اقای دکتر سلیمی ارائه خواهد شد.

زمان: 5 خرداد 1400 ساعت 16

از طریق لینک زیر:

برای ورود کلیک کنید