جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع: مطالعات مهندسی کریستال نظری بر روی برهمکنش های سینتون...سینتون حلقوی ترکیب های حاوی گروه عاملی کربوکسیلیک اسید

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع  مطالعات مهندسی کریستال نظری بر روی برهمکنش های سینتون...سینتون حلقوی ترکیب های حاوی گروه عاملی کربوکسیلیک ...


تاریخ نشر :1400/07/24 فرمت : ادامه مطلبنویسنده :حیدری

آموزش نرم افزار ChemDraw

یک نرم افزار ویرایشگر مولکول است که اولین بار در سال ۱۹۸۵ توسط David ...


تاریخ نشر :1400/04/23 فرمت : ادامه مطلبنویسنده :حیدری

آموزش نرم افزار Avogardo

این نرم افزار یک ویرایشگر مولکول و طراحی تصویری ...


تاریخ نشر :1400/04/23 فرمت : ادامه مطلبنویسنده :حیدری

سمینار با عنوان Theoretical Gas Adsorption in MOF

سمینار با عنوان Theoretical Gas Adsorption in MOF توسط  اقای محمد طیب پویا دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی معدنی دانشگاه فردوسی مشهد و راهنمایی استاد محترم جناب ...


تاریخ نشر :1400/03/14 فرمت : ادامه مطلبنویسنده :واحد پشتیبانی

Molecular Crystal Engineering Group University of Bologna

مهندسی کریستال ساخت یک کریستال با هدف  مشخص است، این که هدف چه باشد به انگیزه متخصص برمی گردد.دانشمندان همیشه آرزو داشته ...


تاریخ نشر :1399/12/20 فرمت : ادامه مطلبنویسنده :bahrami

سمینار با عنوان Theoretical Crystal Engineering

سمینار با عنوان  Theoretical Crystal Engineering توسط  خانم فائزه بهرامی دانشجوی دکتری شیمی معدنی دانشگاه فردوسی مشهد و راهنمایی استاد ...


تاریخ نشر :1399/11/29 فرمت : ادامه مطلبنویسنده :bahrami

سمینار با عنوان Solid State NMR Crystallography: Application in Crystal Engineering

سمینار با عنوان Solid State NMR Crystallography: Application in Crystal Engineering توسط  خانم فائزه حیدری  دانشجوی دکتری شیمی معدنی دانشگاه ...


تاریخ نشر :1399/11/29 فرمت : ادامه مطلبنویسنده :حیدری

تعریف و کاربردهای پراش اشعه ایکس به زبان ساده

بسیاری از ترکیبات از کریستال های کوچک تشکیل شده اند و هر کریستال از اتم های منظم به وجود آمده است. اینجا جایی ست که داستان ...


تاریخ نشر :1399/10/19 فرمت : ادامه مطلبنویسنده :bahrami

دستگاه پراش پرتو ایکس تک کریستال پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

در این آزمایشگاه پراش اشعه ایکس تک بلور به صورت تک سیگنالی انجام می شود.

متخصص دستگاه: دکتر محمدرضا حلواگر 

آدرس: کیلومتر 17 اتوبان ...


تاریخ نشر :1399/10/07 فرمت : ادامه مطلبنویسنده :bahrami

دستگاه پراش پرتو ایکس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

در این آزمایشگاه کریستالوگرافی شناسایی مواد در اندازه آنگستروم و شدت CSP انجام می شود.

متخصص دستگاه: محمدرضا شکوری

آدرس: گلستان. گرگان. ...


تاریخ نشر :1399/10/07 فرمت : ادامه مطلبنویسنده :bahrami

آموزش نرم افزار Mercury (پیشرفته) بخش 5

نرم افزار Mercury از سری برنامه های تخصصی شیمی برای شبیه سازی ساختار کریستال ها به صورت سه بعدی از دانشگاه کمبریج است. از این نرم افزار برای بررسی دقیق ساختار ...


تاریخ نشر :1399/08/03 فرمت : ادامه مطلبنویسنده :حیدری

آموزش نرم افزار Mercury (پیشرفته) بخش 4

نرم افزار Mercury از سری برنامه های تخصصی شیمی برای شبیه سازی ساختار کریستال ها به صورت سه بعدی از دانشگاه کمبریج است. از این نرم افزار برای بررسی دقیق ساختار ...


تاریخ نشر :1399/08/03 فرمت : ادامه مطلبنویسنده :حیدری

بلورشناسی یا کریستالوگرافی(Crystallography)دانشی است که چیدمان اتم هاو مولکول ها با نظم بلندبرد را ساختار حالت جامد مواد بلوری با استفاده از پراش اشعه ایکس مورد بررسی قرار داده است و قویترین تکنیک شناسایی ساختار مواد بلوری در مقیاس آنگستروم است. طراحی، تهیه و بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مواد بلورین در حوزه کریستالوگرافی قرار دارد.

اعضای افتخاری گروه کریستالوگرافی ایران

شامل اساتید برجسته کشور هستند که در زمینه های مختلف تحقیقاتی حوزه کریستالوگرافی به صورت تخصصی فعالیت نموده و ازاعضای هیات علمی دانشگاه های کشور می باشند.